XERXES MEDIA

Hizmetler:

 

 

◎ Modülar ve prefabrike pavyonlar şeklinde sergi dizaynı ve uygulaması.

 

◎ Özel ve tek olarak sergi pavyonlarının dizaynı ve uygulanması.

 

◎ Fuar, forum, semenar, bilimsel, sanatsal, kültürel ve özel ve genel konferanslarının tertiplenmesi.

 

◎ Çeşitli şehir ve ülkelerde özel fuar gezilerinin düzenlenmesi.

 

◎ Kılavuz ve rehber ve özel hizmetlerle birlikte çeşitli  şehir ve iül kelerde seyahatli öğretim mahiyetli gezilerin tertiplenmesi.

 

◎ Şirketin öngördüğü mekanlarda  şirketin özel personeli ve resmi temsilcileri için öğretim programlarının düzenlenmesi.

 

◎ Büyük elçiliklerin ve uluslararası kurumların merasim ve seminerlarının düzenlen mesi ve hizmetlerde bulunmak.

Fuar Hizmetleri

▶︎ XERXES, personelin gelişmiş teknik ve bilimsel donanımlarından ve olanaklarından yararlanmakla aşağıdaki hizmetleri kendi (sergi hizmetleri departmanı) iında

tasarladıklarınızın gerçekleşmesi doğrultuda yerine getirecektir. İnı ve uygulanması.

©  2024  XERXES MEDIA Company  |    Copyrights all rights reserved

XERXES MEDIA